Selecteaza dispozitivul
Alegeți dispozitivul
și selectați produsele de potrivire
×
customer devices Dispozitivele mele
customer devices

Nu există dispozitive salvate

Vom salva automat dispozitivele căutate, în timp ce economisiți timp și primiți promisiuni personalizate.

Mergeți la: Dispozitivele mele
added device
Dispozitive selectate:
customer devices
Dispozitive selectate:

REGULAMENTUL PROMOȚIEI „Cod de reducere – Newsletter”

pe pagina www.batteryempire.ro

§ 1. DEFINIȚII

Expresiile și formularile folosite în aceste reglementări înseamnă:

  1. Organizator - CSG Spółka Akcyjna cu sediul în Cracovia, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Cracovia, înscrisă în Registrul Antreprenorilor al Registrului Tribunalului Național ținut de Judecătoria Kraków-Śródmieście din Cracovia, Secția a 11-a Comercială a Registrului Tribunalului Național, sub numărul KRS: 0000714229, NIP/CUI: 6793163992 REGON: 369293269, BDO: 000011314, capital social: 350.000,00 PLN, vărsat integral. Adresa de corespondenta: ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Cracovia, adresa de e-mail: [email protected].

  2. Magazin - magazin online care actioneaza pe pagina: www.batteryempire.ro;

  3. Produse - echipamente electronice și electronice de larg consum, în special sub marca Green Cell, oferite spre vânzare în Magazin;

  4. Promoție - organizată de Organizator în Magazin, constând în acordarea Participantului la Promoție a unui cod de reducere în valoare de 10% din prețul obișnuit de vânzare brut al Produselor din oferta curentă a Magazinului în perioada Promoției;

  5. Perioada Promoției - perioada în care Participantul la Promoție poate lua parte la Promoție;

  6. Client - persoana fizica care este consummator si care participa la Promotie; dupa indeplinirea conditiilor Promotiei, aceasta devine Participant la Promotie;

  7. Regulament - prezentul Regulament, care specifică regulile de desfășurare a Promoției, în special regulile pentru primirea unei reduceri de către Client.

§ 2. CONDIȚIILE PROMOȚIEI

1. Promoția este valabilă până la o nouă notificare.

2. Participantul la Promoție poate beneficia de Reducere în condițiile specificate în prezentul Regulament în termen de 1 an de la primirea acesteia.

3. Promoția se adresează persoanelor care s-au înscris la Serviciul Newsletter oferit de Organizator și au furnizat adresa lor de e-mail în acest scop, și au acceptat totodata să primească informații comerciale despre produse noi, oferte curente și evenimente speciale către adresa de e-mail furnizata.

4. După ce Clientul face clic pe linkul primit de la Organizator, confirmând abonarea la Newsletter, Organizatorul va trimite automat Clientului un e-mail cu codul de reducere.

5. Participarea la Promoție este voluntară și gratuită.

6. Promoția se aplică numai achizițiilor efectuate în Magazin pe durata acesteia.

7. Promoția nu include:

a) Produse cu Reducere (adică Produse al căror preț a fost redus de către Organizator),

b) Produsele al căror preț a fost deja acoperit de bonuri, vouchere, promoții, reduceri, sau alte oferte speciale de preturi sau de produse,

c) Produse excluse din promoție, a căror listă se găsește în Anexa 1 la Regulament, disponibilă la link-ul: https://batteryempire.ro/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion  8. Pentru a participa la promoție, Clientul va parcurge următorii pași:

a) consimțământul pentru a primi informații comerciale, inclusiv Newsletter, prin mijloace electronice,

b) citirea și acceptarea prezentului Regulament,

c) efectuarea unei achiziții de Produse acoperite de Promoție în timpul Promoției,

d) inainte de plasarea comenzii - introducerea codului de reducere primit de Participantul la Promotie de la Organizator, in sectiunea Coș si apasarea butonului „Aplica”.

7. Acordarea unei reduceri înseamnă că prețul obișnuit pentru Produsul sau Produsele achiziționate de Participantul la Promoție în Magazin va fi redus cu valoarea codului de reducere, adică cu valoarea de 10% calculată din prețul integral, normal al Produsului sau Produselor. Codul de reducere nu reduce eventualele costuri de livrare, care vor fi suportate integral de Participantul la Promoție.

8. În timpul Promoției, Participantul la Promoție poate folosi codul de reducere o singură dată.

9. Codul de reducere acordat de Organizator ca parte a Promotiei nu este platibil in bani sau nu se poate schimba cu orice alt mijloc de plata si este netransferabil.

§ 3. RETURNAREA ȘI SCHIMBUL PRODUSELOR

1. Produsele achiziționate de Client în cadrul Promoției sunt supuse returnării sau schimbului în condițiile în vigoare în Magazin.

2. În cazul în care Participantul la Promoție returnează Produsul achiziționat în cadrul Promoției, Organizatorul va rambursa prețul plătit efectiv pentru Produs (adică prețul redus cu valoarea Reducerii).

3. Prevederile prezentului Regulament nu încalcă și nu limitează dreptul la reclamații legate de garanție sau alte prevederi legale, general aplicabile.

§ 4. PLÂNGERI

1. Orice posibile reclamații legate de desfășurarea Promoției pot fi depuse de către Participantul la Promoție în termen de 30 de zile de la data achiziționării Produselor sau încercării de a cumpăra Produsul.

2. Reclamația trebuie trimisă Organizatorului în scris, de preferință prin scrisoare recomandată, la adresa Organizatoruliu indicată la §1 din Regulament sau la adresa de e-mail, cu mențiunea „Cod de reducere – Newsletter”.

3. Reclamația trebuie să conțină numele și prenumele, adresa de corespondență a Clientului și o descriere a circumstanțelor care au dat naștere reclamației.

4. Organizatorul verifică reclamația în termen de 14 zile de la data livrării acesteia. Clientul va fi informat cu privire la rezultatul reclamației prin scrisoare recomandată trimisă la adresa de corespondență sau la adresa de e-mail indicată de client în reclamație.

§ 5. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

1. Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este CSG S.A. (Companie) cu sediul în (30-509) Cracovia la ul. Kalwaryjska 33.

2. Administratorul poate fi contactat în orice problemă privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

3. Prin înscrierea la Promoție, Clientul este de acord cu prelucrarea de către Organizator a datelor cu caracter personal furnizate de acesta în legătură cu participarea la Promoție. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar absența acestora va împiedica participarea la Promoție.

4. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate:

a) pentru a permite participarea la Promoție, până la expirarea termenului de prescripție pentru reclamațiile Clienților legate de participarea la Promoție și în cazul consimțământului suplimentar, opțional al Clientului, inclusiv în scopuri de marketing, până la retragerea acestui consimțământ– în temeiul art. 6 sec. 1 lit./a al regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal nr. 2016/679 (Regulamentul 2016/679),

b) in scopul indeplinirii obligatiilor legale ce revin Societatii in baza prevederilor legale general aplicabile - temeiul legal al prelucrarii este art. 6 alineat. 1 lit. c din Regulamentul 2016/679,

c) în scopuri analitice și statistice - temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al Societății (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul 2016/679). Interesul legitim al Societății este de a analiza rezultatele activităților sale de afaceri,

d) în vederea punerii în aplicare a interesului legitim al Societății constând în eventuala stabilire sau urmărire a reclamațiilor sau apărării împotriva reclamațiilor - temeiul legal al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul 2016/679.

5. Datele dumneavoastră personale vor fi transferate:

a) furnizorilor de sisteme informatice si servicii IT,

b) entităților care furnizează Societății servicii necesare executării contractului încheiat cu dumneavoastră, cum ar fi luarea în considerare a reclamațiilor, servicii de contabilitate, facturare și decontare a contractelor, testarea calității serviciilor, recuperarea creanțelor, servicii juridice, analitice și de marketing;

c) operatorilor poștali și curierilor,

d) băncilor și furnizorilor de servicii de plată electronică pentru executarea plăților;

e) organelor autorizate să primească datele dumneavoastră în baza prevederilor legale.

6. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în perioada Promoției. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi prelungită de fiecare dată cu perioada de limitare a revendicărilor, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru urmărirea unor eventuale revendicări sau apărarea împotriva unor astfel de revendicări din partea Companiei. După această perioadă, datele vor fi prelucrate numai în măsura și pe durata cerute de lege, inclusiv de reglementările contabile. În măsura în care datele sunt prelucrate pentru a vă trimite conținut de marketing, acestea vor fi prelucrate până când vă opuneți unei astfel de prelucrări.

7. Fiecare dintre consimțămintele exprimate poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia. În scopuri de dovezi, Compania vă solicită să vă retrageți consimțământul în scris sau electronic.

8. Aveți dreptul de a: accesa datele, precum și de a solicita rectificarea, ștergerea, de a cere restricții de prelucrare, dreptul de a transfera date și dreptul de a vă opune prelucrării datelor.

9. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere care se ocupă cu protecția datelor cu caracter personal, și anume președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (ul. Stawki 2, Varșovia), dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului 2016/679.

10. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal pentru a vă trimite conținut de marketing. În plus, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile prevăzute la punctul 3c, 3d, aveți dreptul de a vă opune din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În scopuri  doveditoare, Compania vă solicită să ridicați obiecții în scris sau electronic.

§ 6. DISPOZIȚII FINALE

1. Baza Promoției sunt prevederile Regulamentului și legislația aplicabilă.

2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Promoției în cazul unui motiv important înțeles ca:

a) modificarea prevederilor legale care reglementează termenii, regulile și organizarea Promoției, care afectează drepturile și obligațiile reciproce ale Organizatorului și ale Participanților la Promoție,

b) modificarea modului de derulare a Promoției din motive tehnice sau introducerea de noi functionalitati, modificarea sau retragerea de către Organizator a funcționalităților existente ale serviciului Newsletter.

3. În cazul unei modificări a Regulamentului Promoției, Organizatorul va informa Clienții despre modificare prin publicarea unui text uniform al Regulamentului Promoției în Magazin.

4. Regulamentele modificate intră în vigoare la paisprezece zile de la publicarea textului consolidat al Regulamentelor. Reducerilor care sunt valabile la momentul modificării Regulamentului, li se va aplica Regulamentul în formularea lui de pana la schimbare.

5. Cu excepția cazului în care Participantul la Promoție sau Clientul își exercită dreptul în calitate de consumator de a introduce o acțiune sau de a se baza pe legea țării în care este domiciliat Clientul, aceșt Regulament este guvernat de legea poloneză și  Participantul sau Clientul la Promoție este de acord să se supună jurisdicției neexclusive a instanțelor poloneze în scopul soluționării litigiilor.

6. Clientul sau Participantul la promoție are dreptul de a trimite o dispută către platforma UE de soluționare a disputelor online la http://ec.europa.eu/consumers/odr.

7. Regulamentul este disponibil în Magazin la link-ul https://batteryempire.ro/content/95-regelungen-der-newsletter-promotion  si la sediul Organizatorului.

8. Regulamentele intră în vigoare la 15.08.2022.

Anexa 1

Produse excluse din promoție:

SK-100008-11

SK-100131-02

SUGENT-NT0S

SUGX-A01

CCALL-BX02

CATKLF-C09

30127

CCMLC20A-01

40759

30767

20103

SK-100162-02

CP.MA.00000229.01

CAHUB-BC0G

70609

10129

1ECO1000-02

CP.MA.00000326.01

60450

10144

1ECO1000-04

R1280DB black

R1700BT brown

R1700BT black

S360DB brown

W800BT Plus black

X3 black

CCGAN2L B01

TZCCSUP B02

70867

PPDML-K01

CCXJ-B01

CCXJ-B02

40289

W600BT grey

TWS1 Pro dark grey

R1280DBs brown

JA301

40393

R1855DB matte black

CATSK-C01

60384

CCXJ-E02

CCXJ-E01

1ECO2000

1ECO3600

CP.MA.00000423.01

50581

50122

50942

60408

90120

1ECO1600

10335

50051005

PPDGL-01

CCXJ010201

50062001

B408

B446

B405

CP.FP.00000072.01

5003501008

PPBD050101

PPLG000101

ZMR600-B-EU

90573

90549

90747

ZMR610-B EU

ZMR620-B-EU

J401

40914

10216

AK61

AK50

AK75

CHARGC08

ESGC01

EV07

EV08

EV09

EV10

EV11

EV12

EV13

EV14

EV15

EV15RFID

EV16

EV17

EV18

EV19

EV20

EV21

EVGC01

EVSTND01

INV01UK

INV02UK

INV03UK

INV04UK

INV05UK

INV06UK

INV08UK

INV09UK

INV10UK

INV11UK

INV12UK

INV14UK

INV16UK

INV17UK

INV18UK

INV20UK

INV23UK

INV26UK

INV28UK

INV29UK

INV30UK

KB02ES

KB04FR

KB06IT

KB08DE

KB08ES

KB09ES

KB138DE

KB138ES

KB21ES

KB227FR

KB228DE

KB26ES

KB298DE

KB29DE

KB312DE

KB31DE

KB51ES

KB64FR

KB70ES

KB82ES

UPS01LCDUK

UPS03UK

UPS05UK

UPS01LCD

UPS02

UPS03

UPS04

UPS05

UPS06

UPS07

UPS08

UPS09

UPS10

UPS13

UPS14

UPS15

UPS17

PBGC04

CB05+ADCB23

CB06+ADCB03

CB08+ADCB39

CB11+ADCB14

CB13+ADCB43

CB20+ADCB24

CB22+ADCB18

CB23+ADCB29

CB23+ADCB36

CB24+ADCB19

CB29+ADCB10

CB30+ADCB10

CB31+ADCB06

CB32+ADCB16

CB33+ADCB08

CB33+ADCB32

CB34+ADCB42

CB36+ADCB22

CB37+ADCB07

CB38+ADCB07

CB39+ADCB40

CB42+ADCB34

CB42+ADCB37

CB44+ADCB04

CB44+ADCB31

CB45+ADCB01

CB46+ADCB15

CB48+ADCB13

CB49+ADCB30

CB52+ADCB05

CB53+ADCB17

CB54+ADCB09

CB55+ADCB12

CB55+ADCB33

CB56+ADCB11

CB59+ADCB28

CB61+ADCB38

CB64+ADCB27

CB65+ADCB25

CB67+ADCB02

CB71+ADCB35

CB72+ADCB26

CB74+ADCB20

PT128

PT209

PT219

PT172

PT38

PT205

PT129

PT69

PT166

PT173

PT165

PT249

PT131

PT241

PT174

PT152

PT102

PT128

PT168

PT171

PT151

PT178

CHARGPT11

PT222

CHARGPT07

CHARGPT10

PT203

PT103

PT213

PT272

PT278

PT194

PT37

PT16

PT244

PT42

CHARGPT20

PT08

INVSOL01

INVSOL02

INVSOL03

INVSOL04

EBIKE01STD

EBIKE02STD

EBIKE03STD

EBIKE04STD

EBIKE05STD

EBIKE06STD

EBIKE07STD

EBIKE08STD

EBIKE09STD

EBIKE12STD

EBIKE13STD

EBIKE15STD

EBIKE17STD

EBIKE19STD

EBIKE20STD

EBIKE21STD

EBIKE22STD

EBIKE23STD

EBIKE24STD

EBIKE25STD

EBIKE26STD

EBIKE27STD

EBIKE28STD

EBIKE29STD

EBIKE31STD

EBIKE33

EBIKE35U

EBIKE36STD

EBIKE37U

EBIKE38U

EBIKE39U

EBIKE40

EBIKE42

EBIKE43

EBIKE44

EBIKE45STD

EBIKE46STD

EBIKE47STD

EBIKE47U

EBIKE48STD

EBIKE49STD

EBIKE49U

EBIKE50STD

EBIKE51STD

EBIKE52STD

EBIKE53STD

EBIKE54STD

EBIKE57STD

EBIKE58U

EBIKE61STD

EBIKE62STD

EBIKE63STD

EBIKE66STD

EBIKE67STD

EBIKE68STD

EBIKE69STD

EBIKE70STD

EBIKE71STD

EBIKE72STD

EBIKE73STD

EBIKE74STD

EBIKE76STD

EBIKE77STD

EBIKE78STD

EBIKEGCF01

EBIKEGCF02

EBIKEGCF03

EVKABGC01

EVKABGC02

CAV07

CAV08

CAV09

CAV10

CAV11

CAV13

CAV03

CAV14

CAV12